Internasjonalt kontaktnett

Logo for Safe Communities

Safe Communities er en internasjonal modell anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og tatt i bruk i mer enn 30 land. Den nasjonale ordningen Trygge lokalsamfunn er en videreutvikling av den internasjonale modellen, tilpasset norsk virkelighet. Skafor deltar også i det internasjonale nettverket. 

Flere land har som Norge utviklet sine egne nasjonale modeller for arbeidet. De nasjonale og den internasjonale sertifiseringsordningen fungerer side om side. Kommuner som velger å søke om internasjonal sertifisering må ta kontakt med den internasjonale organisasjonen International Safe Community Certifying Centre (ISCCC). Søknadsprosessen skjer på engelsk.

Skadeforebyggende forum deltar i det internasjonale arbeidet som et International Safe Community Support Center i Norge.

Internasjonalt godkjente kommuner blir en del av Safe Communities internasjonale nettverk. Norske kommuner kan også delta i det europeiske nettverket European Safe Community Network (ESCON).

Det norske nettverket for Trygge lokalsamfunn er åpent for alle kommuner som ønsker å delta i arbeidet. Det stilles ikke krav om sertifisering. 

WHO peker i flere sammenhenger på Safe Communities som en god modell for lokalt skadeforebyggende arbeid:

“WHO recognizes Safe Communities as an important mechanism for the coordinated implementation of evidence-based action for the prevention of violence and injuries by local governments and communities”.

Det arrangeres jevnlig internasjonale konferanser om Safe Community. Disse er åpne for alle. For mer informasjon se http://isccc.global/.