Safe Communities - internasjonal modell

Safe Communities er en internasjonal modell for forebygging av skader og ulykker. Den er utviklet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon, og er tatt i bruk i mer enn 25 land.

Safe Communities ble initiert av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1989. Den norske ordningen Trygge lokalsamfunn er inspirert av Safe Communities, men er videreutviklet og tilpasset norske forutsetninger, med forankring i norsk politikk og lovverk.

I dag lever de to modellene side om side. Kommuner som velger å søke om internasjonal sertifisering som Safe Community må ta kontakt med den internasjonale organisasjonen International Safe Community Certifying Centre (ISCCC). Søknadsprosessen skjer på engelsk. Skadeforebyggende forum deltar i det internasjonale arbeidet som International Safe Community Support Center i Norge.

Som godkjent Safe Community blir kommunen del av et internasjonalt nettverk med kommuner fra alle verdensdeler. Norske kommuner kan også delta i det europeiske nettverket European Safe Community Network (ESCON), og blir fullverdige medlemmer av nettverket for Trygge lokalsamfunn i Norge.