Safe Communities - internasjonal modell

Safe Communities er en internasjonal modell for skadeforebygging, anerkjent av  Verdens helseorganisasjon (WHO), og tatt i bruk i mer enn 30 land. Den norske ordningen Trygge lokalsamfunn er en videreutvikling av den internasjonale modellen, tilpasset norsk virkelighet, med forankring i norsk politikk og lovverk.

I dag lever de to modellene, den nasjonale og den internasjonale, side om side. Kommuner som velger å søke om internasjonal sertifisering som Safe Community må ta kontakt med den internasjonale organisasjonen International Safe Community Certifying Centre (ISCCC). Søknadsprosessen skjer på engelsk. Skadeforebyggende forum deltar i det internasjonale arbeidet som et International Safe Community Support Center i Norge.

Som godkjent Safe Community blir kommunen del av et internasjonalt nettverk med kommuner fra alle verdensdeler. Norske kommuner kan også delta i det europeiske nettverket European Safe Community Network (ESCON), og blir fullverdige medlemmer av nettverket for Trygge lokalsamfunn i Norge.