Ressurser og maler

Metodedokumentet danner grunnlaget for Trygge lokalsamfunn i Norge. Til støtte er det utarbeidet en veileder til metoden og flere maler som forenkler arbeidet med søknaden og årlig rapportering.

Modell og metode
Metodedokumentet beskriver modellen for Trygge lokalsamfunn og forklarer de åtte trinnene i TL-metoden. Under hvert trinn finner du beskrivelse av prosess, anbefalinger og hvilke krav som gjelder for kommuner som ønsker sertifisering som Trygt lokalsamfunn.

Veileder med eksempler
Veilederen gir håndfast hjelp til å ta i bruk TL-metoden. Her finner du praktiske råd, eksempler og henvisninger til nyttige kilder og verktøy til hvert av trinnene i metoden. I tillegg beskriver den prosessen for sertifisering og resertifisering.

Intensjonsavtale (mal)
Intensjonsavtalen er avtalen kommunen inngår med Skadeforebyggende forum for å starte prosessen for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Avtalen skal undertegnes av kommunens ordfører og rådmann.

Trygghetsprofil (mal)
Trygghetsprofilen skal fylles ut av alle kommuner som søker sertifisering og skal oppdateres årlig for å dokumentere framskritt. Sammen utgjør intensjonsavtalen og trygghetsprofilen søknaden kommunen sender inn for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.

Årsrapport (mal)
Sertifiserte kommuner skal hvert år fylle ut en årsrapport etter denne malen. Årsrapporten skal sendes Skadeforebyggende forum innen 1. mars.

Kontinuerlig forbedring er et stikkord for Trygge lokalsamfunn. Det samme gjelder dokumentene og malene, som oppdateres og forbedres etter tilbakemeldinger fra brukerne og ved endringer i lovverket. På denne siden skal du alltid finne sist oppdaterte versjoner av dokumentene og malene. Gjør vi endringer i ett av dokumentene eller malene endrer vi versjon og dato i alle. For oversikt over endringer, se artikkelen Endringer i menyen.

Endringer i dokumentene

Metodedokumentet, veilederen og malene som hører til Trygge lokalsamfunn er gjenstand for stadige forbedringer og videreutvikling. Her gir vi oversikt over endringene som blir gjort, versjon for versjon.