Organisering av Trygge lokalsamfunn

Skadeforebyggende forum administrerer Trygge lokalsamfunn og nettverket for kommuner som er interessert i skadeforebygging. Et nasjonalt råd er opprettet som samarbeidsorgan for sertifiserte kommuner.

Trygge lokalsamfunn

Den nasjonale ordningen for Trygge lokalsamfunn er utviklet og forvaltes av Skafor, som også videreutvikler ordningen fortløpende i samråd med relevante fagmiljøer.

Skafor er i tillegg sertifiseringsinstans for kommuner som søker sertifisering som Trygt lokalsamfunn. Beslutningen om sertifisering skjer på grunnlag av objektive og faglige vurderinger fra et sertifiseringsråd med mandat gitt av styret i Skafor.

Nettverket for Trygge lokalsamfunn

Nettverket for Trygge lokalsamfunn er et åpent nettverk for kommuner og andre som er interessert i skadeforebygging. Skafor administrerer nettverket og arrangerer jevnlig møter med aktuelt faglig innhold og utveksling av informasjon og erfaringer. Møtene kunngjøres gjennom Skafors møtekalender og nyhetsbrev. Det er også etablert lokale TL-nettverk og et eget nettverk for fylkeskontakter. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å delta i nettverkene kan melde sin interesse til Skafor på e-post post@skafor.org.

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) er det formelle samarbeidsorganet for kommuner og fylkeskommuner som er sertifisert som Trygt lokalsamfunn/Safe Community. Hovedoppgaven til rådet er å styrke og videreutvikle det lokale skadeforebyggende arbeidet i Norge i tråd med metodikken fra Trygge lokalsamfunn og Safe Communities. Rådet velger leder, nestleder og valgkomité blant egne medlemmer. Arbeidet i rådet følger vedtektene for NRTL.

Leder:
Anne Sofie Lauritsen, Sande kommune 2018-2020

Nestleder:
Mona Sveen, Vågå kommune 2018-2019 

Valgkomiteen: 

Rune Trondhjem, Oslo kommune, bydel Stovner,  2018 - 2020,  leder
Ole Grejs, Re kommune, 2017-2019
Kristian Juul, Tønsberg kommune, 2018-2020