VÅGÅ KOMMUNE

Landskapsbilde av Vågå

 

"De som arbeider i landbruket får rutinemessige tilbod om HMS-besøk, helsekontakt i bedriftshelsetenesta og om å delta på kurset praktisk HMS-arbeid. Dette bidreg til auka fokus på tryggleik i landbruket og refleksjon over eige yrke og kropp."

Vågå i Gudbrandsdalen har ca 3.500 innbyggere. De fleste bor i Vågåmo, Lalm og Tassanden.

Kommunen ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2004 og re-godkjent i 2016.


Areal: 1330 km²


Innsatsområder

  • Psykisk helse blant barn og unge
  • HMS landbruk
  • Trygghet i trafikken
  • Aktiv frivilligsentral

 

Kontaktperson

Navn: Mona Sveen, folkehelsekoordinator.
epost: mona.sveen@vaga.kommune.no