TRONDHEIM KOMMUNE

Landskapsbilde av Trondheim

 

 

 

"Aktivitetskoordinatorene har tilbud til seniorer i omsorgsboliger, seniorboliger og nærmiljø ved 16 arenaer i byen. Her deltar ca. 250 seniorer ukentlig i lavterskeltilbud i lokalmiljøet."

Trondheim kommune er Norges tredje største by. Kommunen med sine 205.000 innbyggere har og er et viktig knutepunkt i Midt-Norge.


Godkjent i 2005, og re-godkjent i 2011.


Areal: 342 km² 


Innsatsområder

  • Plan for psykisk helse
  • Handlingsplan mot selvmord
  • Handlingsplan mot prostitusjon
  • Handlingsplan mot lemlestelse
  • SLT-team i alle bydeler i Helseteam i kommunen

 

Kontaktperson

Navn: Mette Berntsen, seniorrådgiver i rådmannens stab/ folkehelsekoordinator.
epost: mette-harriet.berntsen@trondheim.kommune.no