TROMS FYLKESKOMMUNE

Landskapsbilde av Troms

 

 

"Troms er så langt den eneste fylkeskommunen i Norge som har utarbeidet en egen handlingsplan for skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid."

Troms fylkeskommune består av 24 kommuner, fra Bardu i sør til Karlsøy i nord med rundt 166.500 innbyggere. Her finnes et rikt og variert friluftsliv, og samtidig et moderne by- og kulturliv. De har valgt å satse på skadeforebyggende arbeid som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Troms fylkeskommune ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2014.


Areal: 26.000 km²


Innsatsområder

  • Eldresikkerhet
  • Sikkerhet i et naturbasert reiseliv
  • Barn og unge
  • Understøtte arbeidet i kommuner som ønsker godkjenning som Trygt Lokalsamfunn
  • Fremskaffe bedre skadedata i samarbeid med UNN Tromsø, Harstad og Narvik

 

Kontaktperson

Navn: Kristina Forsberg, rådgiver i folkehelse.
epost: kristina.forsberg@tromsfylke.no