TRØGSTAD KOMMUNE

Landskapsbilde av Trøgstad

 

 

"Kommunen har en tverrfaglig modell som skal sikre tidlig intervensjon ovenfor barn. Denne samarbeidsmodellen skal videreutvikles og implementeres som en del av dette arbeidet med vold i nære relasjoner."

Innlandskommunen, Trøgstad, ligger nord i Østfold med omkring 5.400 innbyggere. Kommunens næringsliv består av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Det finnes også gode muligheter for fiske og jakt i kommunen.


Areal: 205 km²


Innsatsområder

  • Kommer

 

Kontaktperson

Navn: Else Baccouche, folkehelsekoordinator.
epost: else.baccouche@trogstad.kommune.no