TØNSBERG KOMMUNE

Landskapsbilde av Tønsberg

 

"Tønsberg kommune har lang erfaring med forebyggende arbeid innen helsesektoren. Gjennom Trygge lokalsamfunn-arbeidet løftes imidlertid det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet opp til et sterkere tverrsektorielt og systematisk gjennomført arbeid som igjen øker den forebyggende effekten og fremmer folkehelsen."

Tønsberg kommune er en av fylkets viktigste handelsby. Tønsberg er Norges eldste by, og landets niende største.

Tønsberg kommune ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2017. I 2020 ble Re kommune (godkjent 2011) en del av nye Tønsberg. 

Byen har allerede utført trygghetsvandringer sammen med Skafor og Risikorydding.


Areal: 110 km²


Innsatsområder

  • Trafikksikker kommune
  • Forebygge risikoatferd blant barn og unge
  • Forebygge fall blant eldre
  • Prosjekt nærmiljø: Risikorydding

 

Kontaktperson

Navn: Kristian Juel, rådgiver.
epost: kristian.juel@tonsberg.kommune.no