TØNSBERG KOMMUNE

Landskapsbilde av Tønsberg

 

"Tønsberg kommune har lang erfaring med forebyggende arbeid innen helsesektoren. Gjennom Trygge lokalsamfunn-arbeidet løftes imidlertid det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet opp til et sterkere tverrsektorielt og systematisk gjennomført arbeid som igjen øker den forebyggende effekten og fremmer folkehelsen."

Tønsberg kommune ligger i Vestfold fylke, og er i dag fylkets viktigste handelsby. Tønsberg er Norges eldste by, og landets niende største. Byen har allerede utført trygghetsvandringer sammen med Skafor og Risikorydding.


Areal: 110 km²


Innsatsområder

  • Trafikksikker kommune
  • Forebygge risikoatferd blant barn og unge
  • Forebygge fall blant eldre
  • Prosjekt nærmiljø: Risikorydding

 

Kontaktperson

Navn: Kristian Juel, rådgiver.
epost: kristian.juel@tonsberg.kommune.no