SPYDEBERG KOMMUNE

Landskapsbilde av Spydeberg

 

"Samarbeidet med Lions i forhold til å forebygge mobbing og vold og overgrep mot barn har hatt stor effekt hos oss. Holdningsprogrammet "Det er mitt valg" er innført i alle barnehager og skoler i kommunen. Lions har stått for gjennomføringen i nært samarbeid med FAU, skole og barnehageledelse og er forankret i kommunens plandel."

Spydeberg ligger i hjertet av Indre Østfold med rundt 5.600 innbyggere. Deres næringsliv består av små og mellomstore produksjonsbedrifter, entreprenører, handverk og landbruk.


Kommunen ble medlem i Trygge lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 142 km² 


Innsatsområder

 • Forebyggende folkehelsearbeid
 • «Dette er mitt valg»
 • Forebyggende arbeid mot hofteskader blant eldre
 • Forebygge kriminalitet blant barn og unge
 • Universell utforming av sentrum
 • Økt fokus på trafikksikkerhet med bl.a.
  • Kjørekurs for de over 65
  • Grunnkurs for de med lese- og skrivevansker
  • Aktiv kartlegging av trafikkutfordringer
  • HMS-kurs knyttet til bilbruk hos kommunalt ansatte
 • «Flere Freske Folk» 

 

Kontaktperson

Navn: Solfrid Frorud, virksomhetsleder.
epost: solfrid.frorud@spydeberg.kommune.no