SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Landskapsbilde fra Sogn og Fjordane

 

"Fylkeskommunen har teikna partnarskapsavtalar om folkehelse med 24 kommunar. I desse avtalane er førebygging av skader og ulykker eit av åtte tema som er lista opp som viktige innsatsområde saman med rusførebygging og universell utforming. Det er også teikna avtale med tre frivillige organisasjonar."

Sogn og Fjordane kan du finne på Vestlandet og består av 26 kommuner fordelt over Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Det fjellrike fylket er nest minst på folketall med sine 109.000 beboere. Både industri, handel og turisme er viktig næringer innad i fylket, i tillegg til jordbruk, skogbruk og fiskeoppdrett. 


Fylkeskommunen ble godkjent som Trygt fylke i 2005, og re-godkjent i 2011.


Areal: 18 623 km² 


Innsatsområder

  • Trafikksikkerhet med fokus på bruk av bilbelte
  • Psykisk helse blant barn og unge
  • Trygge eldre
  • Trygt hjem for en 50-lapp

 

Kontaktperson

Navn: Anne-Lene Norman
epost: anne-lene.norman@sfj.no