SANDEFJORD KOMMUNE

 

 

"Alle skolene i barnetrinnet deltar i Aktiv skolevei, en konkurranse om flest elever som går eller sykler til skolen, med fokus på sikkerhet. Det øker bevissthet om trafikkregler, -kultur, sykkelsikkerhet og refleksbruk."

Kystbyen Sandefjord er kjent som en sommerby og tidligere hvalfangstby. 1. januar 2017 ble Andebu og Stokke innlemmet i Sandefjord kommune, og ble med sine nærmere 65.000 innbyggere den mest folkerike kommunen i Vestfold. 


«Gamle» Sandefjord ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2014, mens Andebu ble godkjent i 2015 og Stokke i 2016.


Areal: 421 km²


Innsatsområder

  • Psykisk helse
  • Fallforebygging
  • Selvmord og selvskading
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Vold i nære relasjoner
  • Rusforebyggende arbeid


Kontaktperson

Navn: Inger Marie Mohn Solberg
epost: Inger.Marie.Mohn.Solberg@sandefjord.kommune.no