SANDE KOMMUNE

Landskapsbilde av Sande

 

"Hvert år har vi gjennomføring av sjøsikkerhetsdag i forbindelse med redningsskøytas forebyggende seilas. Alle kommunens 6. klassinger får opplæring av Redningsetatene som Redningsskøyta, brannvesenet, Røde Kors (førstehjelp) og politi. I 2017 ble det også gjennomført trygghetsvandring på kaia av elevene i forbindelse med dagen."

Sande, som har 9 494 innbyggere, ligger nord i Vestfold. Det har skjedd en stor utvikling i Sande de siste årene; omlegging av E-18 og ny jernbanestasjon, opprusting av torget, økosatsing i landbruket og etablering av nye boligområder. Kommunen har et rikt kulturliv med ca. 100 lag og foreninger. 


Sande ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2013 og regodkjent i 2018.


Areal: 178 km²


Innsatsområder

  • Trafikksikkerhet
  • Sjøsikkerhet
  • Fallforebygging utendørs
  • Fallforebygging innendørs/ forebygging av hoftebrudd
  • Kriminalitetsforebyggende arbeid
  • Antimobbeprogram for alle skoletrinn


Kontaktperson

Navn: Anne Sofie Lauritsen, folkehelsekoordinator.
epost: anne.sofie.lauritsen@sande.kommune.no