RE KOMMUNE

Landskapsbilde av Re

 

 

"Trygg i Re! er en sikkerhetsdag som arrangeres annet hvert år. Samlet er målet med Trygg i Re! å gi innbyggerne kunnskap og tips om hvordan ulike risikosituasjoner kan forebygges. Vi ønsker å skape litt mer "våkenhet" i forhold til risiko og med det gjøre hverdagen litt tryggere."

Re i Vestfold med sine 9.624 innbyggere ble opprettet i 2002 da kommunene Våle og Ramnes slo seg sammen. Kommunen som ligger sentralt i Vestfold er en av de kommunene med størst andel dyrket areal av totalareal.  Annet hvert år arrangerer Re sikkerhetsdagen "Trygg i Re" på Revetal. Dagen har vært en stor suksess og samler store og små fra hele kommunen. 


Re kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2011.


Areal: 225 km²


Innsatsområder

  • ­Fallforebygging av eldre
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Ungdata 2017
  • Psykisk helse i folkehelse
  • Risikorydding
  • Sandbøtteprosjektet

 

Kontaktperson

Navn: Ole Thomassen Grejs, SLT-koordinator.
epost: ole.grejs@re.kommune.no