RAKKESTAD KOMMUNE

Landskapsbilde av Rakkestad

 

 

"«Sti-loser» går tur kl 18 fra Rakkestadhallen hver torsdag – uansett vær. Dette er et tilbud til innbyggere som ønsker noen å gå tur med. Å ha selskap på turen gir trygghet – spesielt i den mørke årstiden."

Rakkestad, som ligger midt i Østfold, består av jordbruksområder og store skogområder. Kommunen har omkring 8 200 innbyggere.


Kommunen ble en del av Trygge lokalsamfunn i 2000, og re-godkjent i 2010.


Areal: 435 km² 


Innsatsområder

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet rettet mot unge
  • Tiltak rettet mot utjevning av sosiale helseforskjeller med fokus på kommunale, lokale tiltak
  • Fallforebygging for eldre
  • Brannforebygging for eldre


Kontaktperson

Navn: Astrid Rutherford, kommunelege.
epost: astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no