RÅDE KOMMUNE

Landskapsbilde av Råde

 

 

"Råde kommunes kommunale barnehager er Helsefremmende barnehager. I dette konseptet er sikkerhetsvurderinger og tiltak en viktig del i alle barnehagens gjøremål og oppgaver."

Råde kommune ligger i Østfold fylke, og har rundt 7.100 innbyggere. Næringslivet i kommunen består av jordbruk og industri.


Areal: 118 km²

Innsatsområder

  • Fallforebygging
  • Lavterskel aktivitetstilbud til innbyggere 65+
  • Trafikksikkerhet
  • Forebygge vold i nære relasjoner


Kontaktperson

Navn: Bente Rostad Hansen, folkehelsekoordinator.
epost: bente.rostadhansen@rade.kommune.no