OS KOMMUNE

Landskapsbilde av Os

 

 

 

"Os kommunes arbeid er temmelig automatisert i sin struktur og det har ikke vært endringer i arbeidsformen. Over 10 år med registrering av ulykker viser en jevn reduksjon i antall ulykker."

Os kommune med sine 2000 innbyggere ligger i Østerdalen i Hedmark. Når det kommer til næringslivet er jordbruk den viktigste komponenten, samt industri og service. Os har opptil flere ganger vært foregangskommune som har forelest og fortalt om sine erfaringer.


Os kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2000, og har søkt om internasjonal re-godkjenning.


Areal: 1040 km²


Innsatsområder

  • Redusere antall ulykker i landbruket
  • Trafikksikkerhet generelt samt fokus på trafikk rundt skolene
  • Forebygge ulykker hjemme hos eldre

Kontaktperson

Navn: Helge Lund, helseleder.
epost: helge.lund@os.kommune.no