OS KOMMUNE

Landskapsbilde av Os

 

 

 

"Os kommunes arbeid er temmelig automatisert i sin struktur og det har ikke vært endringer i arbeidsformen. Over 10 år med registrering av ulykker viser en jevn reduksjon i antall ulykker."

Os kommune med sine ca 2000 innbyggere ligger i Østerdalen. Når det kommer til næringslivet er jordbruk den viktigste komponenten, samt industri og service. Os har vært en foregangskommune når det gjelder registrering av skader og ulykker, og tidligere kommunelege Helge Lund har inspirert mange andre kommuner til å arbeide mer med forebygging. 


Os kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2000. 


Areal: 1040 km²


Innsatsområder

  • Redusere antall ulykker i landbruket
  • Trafikksikkerhet generelt samt fokus på trafikk rundt skolene
  • Forebygge ulykker hjemme hos eldre

Kontaktperson

Navn: 
E-post: