LUSTER KOMMUNE

Landskapsbilde av Luster

 

"Vi har sykkelopplæring og kontroll av syklar i samarbeid med politiet for trygg skuleveg. Det gjev særs god effekt i å samarbeide med politiet i høve tiltaka. Både føresette og borna gjer ein ekstra innsats når politiet kjem. Informasjonen som politiet kjem med gjev ekstra inntrykk."

Luster, som er en av de største kommunene i Sør Norge, ligger der Europas lengste fjord, Sognefjorden, møter Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen. Næringsliv er av betydning for kommunen og dens 5.250 innbyggere, sammen med jordbruk.

Luster ble sertifisert som Trygt Lokalsamfunn i 2016.


Areal: 2706 km2


Innsatsområder

  • Trygge eldre (forebygging av fall)
  • Lokal skaderegistrering
  • Utarbeide folkehelseoversikt
  • Trygg skuleveg

 

Kontaktperson

Navn: Britt Veum Hauge, folkehelsekoordinator
epost: britt.veum.hauge@luster.kommune.no