LARVIK KOMMUNE

Landskapsbilde av Larvik

 

 

"TL-gruppen i kommunen er etablert som del av kommunens administrative folkehelsenettverk. Dette medfører at TL-arbeidet inngår som tydeligere definert i kommunens folkehelsearbeid og satsingsområdene får større oppmerksomhet gjennom tiltak, oppfølging og rapportering."

Kystkommunen Larvik, med sine mange strender og skjær ligger i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er den største i Vestfold. Larvik har betydelig med jordbruk og driver med produksjon av grønnsaker og jordbær. Kommunen har 44.260 beboere.

Lardal kommune, også et trygt lokalsamfunn, ble innlemmet i Larvik kommune 1. januar 2018. 


Larvik ble en del av Trygge lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 813 km² 


Innsatsområder

  • Kriminalitets- og voldsforbyggende arbeid
  • Trafikksikkerhet
  • Brannforebygging og sikringstiltak for utsatte grupper
  • Fallforebygging og trygg alderdom i egen bolig
  • Sikkerhet ved ferdsel på og ved sjø og vann

 

Kontaktperson

Navn: Mette Daapan, folkehelsekoordinator
E-epost: Mette.Daapan@larvik.kommune.no