KVAM KOMMUNE

Landskapbilde av Kvam

 

"Trygge lokalsamfunnsarbeidet i Kvam gjer at fleire i kommunen vår har fokus på skadeførebygging. Døme på dette er pleie og omsorgsektoren med fallregistrering. Brannavdelinga er i gang med brannførebyggande arbeid i samarbeid med PLO, privat næringsliv sponser refleksvester til alle i 1. og 5. trinn i kommunen, og arbeidet med tryggingstiltak på enkelte kommunale og fylkeskommunale vegar er starta på bakgrunn av TL-arbeidet."

Kvam kommune ligger i Hordaland fylke og har 8.600 innbyggarar. Kommunen har et variert næringsliv med møbelindustri, jordbruk, reiseliv, oppdrett og industri.


Kvam ble en del av Trygt lokalsamfunn i 2005, og ble re-godkjent i 2011.


Areal: 616 km²

Innsatsområder

  • Forebygging av trafikkulykker og fokus på trafikksikkerhet
  • Trygge skoleveier
  • Barn og unge
  • Trygge eldre
  • Fallforebygging
  • Skaderegistrering

Kontaktperson

Navn: Reidun Kjosås, folkehelsekoordinator.
epost: reidun.kjosas@kvam.kommune.no