KLEPP KOMMUNE

Landskapsbilde av Klepp

 

 

 

"Seniortrenarordning er heile tida under utvikling, og nytt namn er «treningsven». Dette er en god måte å samarbeida med frivillige. Klepp har prosjekt med frivilligkoordinator, og fallførebygging for eldre er eit område som opplagt skal vidareutviklast."

Klepp kommune kan du finne på Jæren i Rogaland med rundt 20.000 innbyggere. Klepp er fylkets nest største jordbrukskommune med sine 600 gårdsbruk.


Klepp kommune ble godkjent som trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010 og 2018.


Areal: 113 km² 


Innsatsområder

  • Fallforebygging
  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet – trygge skoleveier
  • Trygge lekeplasser
  • Trygg i vannet
  • DagROS – utviklet brukervennlig redskap for risiko- og sikkerhetsanalyse
  • PlanROS – Metode for risiko- og sikkerhetsanalyse til bruk i planarbeidet
  • Brannsikkerhet i sykehjem, omsorgsboliger og kommunale boliger

 

Kontaktperson

Navn: Monica Nordås
epost: Monica.Nordas@klepp.kommune.no