HALDEN KOMMUNE

Landskapsbilde av Halden

 

 

"Ansatte har fått kurs og opplæring i arbeid med å forebygge fall. Helse og omsorg jobber systematisk for å forebygge fall. Teknisk etat har økt innsatsen i forhold til vintervedlikehold."

Halden har rundt 30.000 innbyggere. Næringslivet i Halden består av blant annet treforedling, informasjonsteknologi, elektronikk, verksteds-, kjemisk- og vareproduserende industri.


Areal: 642 km²


Innsatsområder

  • Brannforebygging
  • Fallforebygging
  • Trafikksikkerhet

 

Kontaktperson

Navn: Gun Kleve
epost: gun.kleve@halden.kommune.no