BERGEN KOMMUNE

Landskapsbilde av Bergen

 

"Den tverretatlige planen «Bergens Barn – byens framtid» har fått positiv respons hos politikere, og gir gode eksempler på tverretatlig forebyggende innsats.  Sammen med den fokuserte innsatsen for barns oppvekst, ny Etat for Inkludering og frivillige organisasjoner, gir dette byen et godt utgangspunkt for å bygge Trygge Lokalsamfunn."

Vestlandets hovedstad, Bergen, som befinner seg i Hordaland fylke, ligger mellom fjell og fjorder har vært et naturlig knutepunkt for handel både i utland og kysthandel med nord. Bergen med sine 279 000 innbyggere består av åtte bydeler hvor mange bor på utsiden av sentrum.


Bergen kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2005.


Areal: 465 km²


Innsatsområder

  • Trafikksikkerhet
  • Beredskapsplaner
  • Trygghetssykepleie
  • Fallforebygging
  • Brannsikkerhet

 

Kontaktperson

Navn: Nicholas Carr, barnepsykolog 
epost: ncarr9@gmail.com