ÅRDAL KOMMUNE

Landskapsbilde av Årdal

 

"Årdal tenk tryggleik» er ein viktig del av folkehelsearbeidet i Årdal og skal mellom anna settje tryggleiksarbeidet på dagsorden for innbyggjarane, vere «adressa» for innmelding av situasjonar, hendingar og forslag og førebygge og redusere ulykker i arbeid, skule, heim og fritid."

Årdal kommune med sine 5.500 innbyggere ligger  innerst i Sognefjorden som er verdens nest lengde. Kommunen er opptatt av å skape et moderne og levende sentrum som resulterte i Bymiljøprisen i 2004 for sitt arbeid.


Årdal ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 932 km²


Innsatsområder

  • Handlingsplan Folkehelse
  • «Årdal Tenk Tryggleik» - utvikling av et trygt nærmiljø
  • Handlingsplan SLT Samordna lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Trygg trafikk
  • Kontroll av lekeplasser og utstyr årlig
  • Fadderskap livbøyer

 

Kontaktperson

Navn: Svein Ove Åmås
E-post:  Svein.Ove.Amas@ardal.kommune.no