ALVDAL KOMMUNE

Landskapsbilde av Alvdal

 

 

"Fagrådet for folkehelse viderefører det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet etter de 6 kriteriene for Trygge lokalsamfunn. Fagrådet skal jobbe for å mobilisere frivillige lag og foreninger til å sette folkehelse på agendaen gjennom prosjekter, prosesser og kunnskapsutvikling."

Alvdal er en fjellbygd i Østerdalen. Jordbruk i tillegg til industri- og servicenæring har stor betydning for de 2 500 beboerne i kommunen. Kommunen er også et populært turiststed om fotturer står på agendaen, da Alvdal har mye å by på innen friluftsliv – både om sommeren og om vinteren.


Alvdal ble medlem av Trygge lokalsamfunn i 2001.


Areal: 943 km²


Innsatsområder

  • Forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller
  • Eldresikkerhet
  • Føre var-telefonen
  • Trafikksikkerhet
  • Barn og unge – tidlig innsats

 

Kontaktperson

Navn: Anita Engelberg
epost: anita.engelberg@alvdal.kommune.no