KLEPP KOMMUNE

 

 

 

"Seniortrenarordning er heile tida under utvikling, og nytt namn er «treningsven». Dette er en god måte å samarbeida med frivillige. Klepp har prosjekt med frivilligkoordinator, og fallførebygging for eldre er eit område som opplagt skal vidareutviklast."

Landskapsbilde av Klepp
Klepp kommune

Klepp kommune kan du finne på Jæren i Rogaland med rundt 19.217 beboere. Klepp er fylkets nest største jordbrukskommune med sine 600 gårdsbruk.


Klepp kommune ble godkjent som trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010 og 2018.


Areal: 113 km² 


Innsatsområder

  • Fallforebygging
  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet – trygge skoleveier
  • Trygge lekeplasser
  • Trygg i vannet
  • DagROS – utviklet brukervennlig redskap for risiko- og sikkerhetsanalyse
  • PlanROS – Metode for risiko- og sikkerhetsanalyse til bruk i planarbeidet
  • Brannsikkerhet i sykehjem, omsorgsboliger og kommunale boliger

 

Kontaktperson

Navn: Monica Nordås
epost: Monica.Nordas@klepp.kommune.no