FÆRDER KOMMUNE

 

 

"Verdifull transport er en konkurranse med pengestøtte til to frivillige lag/organisasjoner som jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen organisasjon."

Sommerbilde av hav og båt
Færder kommune

Færder er en øykommune i Vestfold fylke. Øyene Nøtterøy, Føynland, Tjøme, Brøtsø og Hvasser har fast bosetning og er forbundet med bruer. Kommunen har i alt ca 650 større og mindre øyer og holmer, og en befolkning som teller 27.000.

Færder kommune ble en realitet 1. januar 2018 etter at Nøtterøy kommune og Tjøme kommune slo seg sammen.  

Nøtterøy ble et Trygt lokalsamfunn i 2014. 


Areal: 100 km²


Innsatsområder

  • Svømmeopplæring for minoritetsspråklige
  • Trafikksikkerhet – Verdifull transport
  • Trafikksikkerhet – Refleksdagen
  • Brannforebygging
  • Forebygging av fall og brudd

 

Kontaktperson

Navn: Irmelin Skjold, prosjektleder og folkehelsekoordinator
epost: irmelin.skjold@faerder.kommune.no