BÆRUM KOMMUNE

 

"Skader og ulykker i barnehager og skoler har kommunen i dag for dårlig oversikt over. Barn og unge skal kunne leke, klatre og utforske. Skrubbsår og blåmerker hører med til barndommen, men alvorlige skader som gir funksjonstap og varige men må vi gjøre det vi kan for å unngå. Kommunen samler inn denne informasjonen for å få et bedre grunnlag for forebygging av skader og ulykker."

Representanter for Bærum kommune foran rådhuset
Bærum kommune

Bærum kommune i Akershus fylke er Norges femte største kommune etter innbyggertall med sine 124.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sandvika har bystatus. Andre deler av kommunen er mindre tettbefolket, og bare en fjerdedel av kommunen er klassifisert som tettsted. Befolkningen er ganske jevnt spredt utover tettstedene, men de store arbeidsplassene er langs fjorden fra Slependen-Sandvika i vest til Lysaker i øst.

 

Areal: 192,26 km²

 

Innsatsområder

Gjennom innsamling av statistikk og kartlegging av risikofaktorer skal kommunen ha tre fokusområder for arbeidet med Trygt lokalsamfunn:

  • Trafikksikkerhet – "Trafikksikker kommune"
  • Fallulykker
  • Skader og ulykker i skoler og barnehager

 

 

Kontaktperson

Navn:  Merete Husby
epost: merete.husby@baerum.kommune.no