TRØGSTAD KOMMUNE

 

 

"Kommunen har en tverrfaglig modell som skal sikre tidlig intervensjon ovenfor barn. Denne samarbeidsmodellen skal videreutvikles og implementeres som en del av dette arbeidet med vold i nære relasjoner."

Landskapsbilde av Trøgstad
Trøgstad kommune

Innlandskommunen, Trøgstad, ligger nord i Østfold med omkring 5.400 innbyggere. Kommunens næringsliv består av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Det finnes også gode muligheter for fiske og jakt i kommunen.


Areal: 205 km²


Innsatsområder

  • Kommer

 

Kontaktperson

Navn: Else Baccouche, folkehelsekoordinator.
epost: else.baccouche@trogstad.kommune.no