Nettverket

Gruppediskusjon på seminar

Erfaringsutveksling er en viktig del av arbeidet med Trygge lokalsamfunn. I nettverket samles samarbeidspartnere i fylker, kommuner og bydeler for å utveksle erfaringer, og inspirere og motivere hverandre. Vi arrangerer jevnlig nettverksmøter med forelesninger, diskusjoner og erfaringsutvekslinger for å styrke det lokale arbeidet.

Kommuner og fylker som deltar i nettverket går foran som piloter andre kan lære av. De er med på utviklingen av sikkerhetstiltak tilpasset sine områder. Alt fra landlige fjord- og fjellområder til jordbrukstrakter og tettbygde byområder er representert. Til nå har 29 kommuner, en bydel og to fylker oppnådd status som sertifiserte Trygge lokalsamfunn.

Nettverket er åpent for alle interesserte kommuner, det er ingen krav om å bli sertifisert. Kommuner og fylker kan velge å delta i nettverket og følge arbeidet uten ønske om sertifisering.

Nedenfor finner du en oversikt over kommuner vi samarbeider med. Etter kommune- og fylkesreformen er det blitt mange endringer. En oppdatering av oversikten er under utarbeidelse.  


Kommuner vi samarbeider med:

Alvdal ⋅ Bergen ⋅ Bærum ⋅ Flora ⋅ Fredrikstad ⋅ Færder ⋅ Gloppen ⋅ Halden ⋅ Harstad ⋅ Hvaler ⋅ Høyanger ⋅ Klepp ⋅ Kvam ⋅ Larvik ⋅ Luster ⋅ Nissedal ⋅ Os i Østerdalen ⋅ Rakkestad ⋅ Re ⋅ Sandefjord ⋅ Sande i Vestfold ⋅ Råde ⋅ Ski ⋅ Sogn- og fjordane fylkeskommune ⋅ Spydeberg ⋅ Stovner bydel ⋅ Troms fylkeskommune ⋅ Trondheim ⋅ Trøgstad ⋅ Tønsberg ⋅ Vågå ⋅ Årdal
Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.