Nettverket

Gruppediskusjon på seminar. Foto.

Nettverket er vår viktigste ressurs. Her samles samarbeidspartnere fra kommuner, bydeler og fylker for å utveksle erfaringer, og inspirere og motivere hverandre. Vi arrangerer jevnlig nettverksmøter med forelesninger og temadiskusjoner for å styrke det lokale arbeidet. Til møtene inviterer vi representanter for organisasjoner vi samarbeider med og eksterne forelesere på ulike temaer.

Lokale ressurspersoner

Kontaktpersonene i hver kommune er viktige ressurspersoner i arbeidet. De vet hvor skoen trykker, og de fungerer som lytteposter som kan melde inn hindre og muligheter i det lokale arbeidet. 

Kommuner med særpreg

Erfaringsutveksling er en viktig del av Trygge lokalsamfunn-modellen. Kommuner og fylker som er sertifisert har et spesielt ansvar for å gå foran som piloter andre kan lære av. De er med på utviklingen av sikkerhetstiltak tilpasset sine områder.

Vi samarbeider med kommuner fra nord til sør, kystkommuner, fjord- og fjellkommuner, jordbrukskommuner og storbyer, alle med sitt særpreg. 

TL-muren.JPG

Et åpent nettverk

Nettverket er åpent for alle interesserte kommuner, det er ikke et krav om å bli sertifisert. Kommuner og fylker kan velge å delta i nettverket og følge arbeidet uten å forplikte seg til å søke om sertifisering.

Vi har utarbeidet mer informasjon om noen av våre samarbeidskommuner:

Kommuner vi samarbeider med / har samarbeidet med:

Vi beklager at all informasjon ikke er oppdatert - vi arbeider med saken. 

Alvdal ⋅ Bergen ⋅ Bærum ⋅ Flora ⋅ Fredrikstad ⋅ Færder ⋅ Gloppen ⋅ Halden ⋅ HarstadHolmestrandHvaler ⋅ HøyangerKinn ⋅ Klepp ⋅ Kvam ⋅ Larvik ⋅ Luster ⋅ NissedalNordre FolloOs i Østerdalen ⋅ Rakkestad ⋅ Re ⋅ Sandefjord ⋅ Sande i Vestfold ⋅ Råde ⋅ Ski ⋅ Sogn- og fjordane fylkeskommune ⋅ Spydeberg ⋅ Stovner bydel ⋅ Troms fylkeskommune ⋅ Trondheim ⋅ Trøgstad ⋅ Tønsberg ⋅ Vågå ⋅ Årdal


Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.