Nettverket

Gruppediskusjon på seminar

Nettverket er vår viktigste ressurs. Her samles samarbeidspartnere fra kommuner, bydeler og fylker for å utveksle erfaringer, og inspirere og motivere hverandre. Vi arrangerer jevnlig nettverksmøter med forelesninger og temadiskusjoner for å styrke det lokale arbeidet. Til møtene inviterer vi representanter for organisasjoner vi samarbeider med og eksterne forelesere på ulike temaer.

Lokale ressurspersoner

Kontaktpersonene i hver kommune er viktige ressurspersoner i arbeidet. De vet hvor skoen klemmer, og de fungerer som lytteposter som kan melde inn aktuelle hindringer og muligheter i det lokale arbeidet. Sammen med oss sentralt har de en "følge med"- og en "følge opp"-rolle. Diskusjonene i nettverket er en viktig del av vårt kvalitetsarbeid. Nettverket hjelper oss sikre og følge opp de verdier (byggeklosser) som Trygge lokalsamfunn er tuftet på.

 Kommuner med særpreg

Erfaringsutveksling er en viktig del av Trygge lokalsamfunn-modellen. De kommuner og fylker som er sertifisert har et spesielt ansvar til å og foran som piloter andre kan lære av. De er med på utviklingen av sikkerhetstiltak tilpasset sine områder. Vi samarbeider med kommuner fra nord til sør, kystkommuner, fjord- og fjellkommuner, jordbrukskommuner og storbyer, alle med sitt særpreg. Til nå har 29 kommuner, en bydel og to fylker oppnådd status som sertifiserte Trygge lokalsamfunn.

TL-muren.JPG

Et åpent nettverk

Nettverket er åpent for alle interesserte kommuner, det er ingen krav om å bli sertifisert. Kommuner og fylker kan velge å delta i nettverket og følge arbeidet uten å forplikte seg til å søke om sertifisering.

Nedenfor finner du en oversikt over kommuner vi samarbeider med / har samarbeidet med. Etter kommune- og fylkesreformen er det blitt mange endringer. Pandemien har gjort at andre oppgaver har blitt satt på vent i mange kommuner.  En oppdatering av oversikten er under utarbeidelse.  

Kommuner vi samarbeider med / har samarbeidet med:

Alvdal ⋅ Bergen ⋅ Bærum ⋅ Flora ⋅ Fredrikstad ⋅ Færder ⋅ Gloppen ⋅ Halden ⋅ Harstad ⋅ Hvaler ⋅ Høyanger ⋅ Klepp ⋅ Kvam ⋅ Larvik ⋅ Luster ⋅ Nissedal ⋅ Os i Østerdalen ⋅ Rakkestad ⋅ Re ⋅ Sandefjord ⋅ Sande i Vestfold ⋅ Råde ⋅ Ski ⋅ Sogn- og fjordane fylkeskommune ⋅ Spydeberg ⋅ Stovner bydel ⋅ Troms fylkeskommune ⋅ Trondheim ⋅ Trøgstad ⋅ Tønsberg ⋅ Vågå ⋅ Årdal
Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.