Klokskap i system

Trygge lokalsamfunn bygger på en systematisk, praktisk og handlingsrettet metode som er tilpasset norske kommuner. Kort fortalt setter den klokskap i system for å kartlegge skademekanismer, prioritere tiltak og dokumentere effekter.

TL-metoden gir kommuner verktøyene de trenger for å jobbe – systematisk og praktisk – med å skape trygghet, trivsel og økt livskvalitet. Den er laget som en rettesnor for alle kommuner som ønsker å jobbe metodisk med å forebygge skader og ulykker. Samtidig beskriver den en arbeidsprosess for de av kommunene som ønsker å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. 

Tilpasset planprosesser

Metoden er utviklet for å gjøre de skadeforebyggende arbeidet mest mulig integrert i kommunens planer, tjenester og tiltak. Den er basert på prinsippene i folkehelseloven og plan- og bygningsloven, og kan derfor gjennomføres som en naturlig del av kommunens planprosesser.

TL-metoden i åtte trinn uten tekst

8 trinn til trygghet

TL-metoden består av åtte trinn. De første fire viser veien til etablering av arbeidet, kartlegging og vurdering av risiko, og forankring av arbeidet i kommunens planverk. Trinnene 4–8 danner et kvalitetshjul, der kommunen hvert år skal vurdere organiseringen av arbeidet, sikre medvirkning, iverksette tiltak og evaluere innsatsen.

Du finner lenker til detaljerte beskrivelser av metoden og veiledning til denne øverst til høyre. Under Ressurser og maler finner du også dokumentmalene som brukes i arbeidet.