Kunnskap å hente

Tre utropstegn

Erfaringer fra det lokale arbeidet deles på møter og seminar, i rapporter og workshops. Sammen lærer vi mer om "best practice" og hvordan vi kan lykkes i arbeidet. Her finner du lenker til presentasjoner og rapporter. 

 

Utvalgte innlegg fra våre digitale kaffeprater 2021

Drukningsforebygging i Bærum kommune, Merete Larsen Husby, folkehelsekoordinator Bærum kommune 

Politikk og trygge lokalsamfunn, Liv Marit Bølset, styremedlem i Skafor og konsulent i Nordre Follo kommune

Nasjonal UV og hudkreftstrategi, Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

"Den trygge boligen" for eldre og for barn, Elin Storsletten, leder for avd. folkehelse og Trygge lokalsamfunns-koordinator i Harstad kommune