Kunnskap å hente

Tre utropstegn

Erfaringer fra det lokale arbeidet deles på møter og seminar, i rapporter og workshops. Sammen lærer vi mer om "best practice" og hvordan vi kan lykkes i arbeidet. Her finner du lenker til presentasjoner og rapporter. 

 

Utvalgte innlegg fra våre digitale kaffeprater 2021

Drukningsforebygging i Bærum kommune Merete Larsen Husby, folkehelsekoordinator Bærum kommune 

Politikk og trygge lokalsamfunn Liv Marit Bølset,  styremedlem i Skafor og konsulent i Nordre Follo kommune

Nasjonal UV og hudkreftstrategi  Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)