Kunnskap å hente

Tre store utropstegn. Ett grønt, ett oransje og ett rødt. Foto.

Erfaringer fra det lokale arbeidet deles på møter og seminar, i rapporter og workshops. Sammen lærer vi mer om "best practice" og hvordan vi kan lykkes i arbeidet. Her finner du lenker til presentasjoner og rapporter. 

 

Presentasjoner fra nettverksmøte og årsmøte i Skafor, april 2022

Tilsyn i praksis, Geir Sverre Braut,  Helse Stavanger HF/ Høgskulen på Vestlandet

Individtilpasset-brannforebygging, Arnt Folvik, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 

Universell utforming og lydmiljø,  Urd Kari Yri, Nordre Follo kommune 

Hærverk i skole på kvelder og i helger, Gun Kleve, Halden kommune 

Beintøft   Elin Storsletten, Harstad kommune 

Bydelsmødre Norge viser til sine hjemmesider, www.Bydelsmor.no 

Les mer om Av-og-til

 

Utvalgte innlegg fra våre digitale kaffeprater 2021

Årshjul og strategi-slik gjør vi i Harstad, Elin Storsletten, leder for avd. folkehelse og Trygge lokalsamfunns-koordinator i Harstad kommune

Drukningsforebygging i Bærum kommune, Merete Larsen Husby, folkehelsekoordinator Bærum kommune 

Politikk og trygge lokalsamfunn, Liv Marit Bølset, styremedlem i Skafor og konsulent i Nordre Follo kommune

Nasjonal UV og hudkreftstrategi, Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

"Den trygge boligen" for eldre og for barn, Elin Storsletten, leder for avd. folkehelse og Trygge lokalsamfunns-koordinator i Harstad kommune