Høyremarg Trygge lokalsamfunn

Modell og metode

Metodeheftet gir detaljerte beskrivelser av hvert enkelt trinn i metoden for Trygge lokalsamfunn.

Veileder

Heftet gir praktiske råd og anbefalinger om hvordan kommunen kan ta i bruk metoden for Trygge lokalsamfunn.

Vestfold viser vei

Hele 9 av 14 vestfoldkommuner har tatt i bruk TL-metoden. Erfaringene og eksemplene fra Vestfold er beskrevet i eget hefte.