Dokumenter og skjemaer

forsiden av tre dokumenter lagt oppå hverandre

Metodedokumentet er grunnlaget for Trygge lokalsamfunn i Norge. Til støtte er det utarbeidet en veileder til metoden og skjemaer som forenkler arbeidet med søknaden og årlig rapportering.

 

Modell og metode


Heftet beskriver modellen for Trygge lokalsamfunn og forklarer de åtte trinnene i TL-metoden. Under hvert trinn finner du beskrivelse av prosess, anbefalinger og hvilke krav som gjelder for kommuner som ønsker sertifisering som Trygt lokalsamfunn.

Veileder med eksempler

Veilederen gir håndfast hjelp til å ta i bruk TL-metoden. Her finner du praktiske råd, eksempler og henvisninger til nyttige kilder og verktøy til hvert av trinnene i metoden. I tillegg beskriver den prosessen for sertifisering og resertifisering.

Intensjonsavtale (skjema)

Intensjonsavtalen er avtalen kommunen inngår med Skadeforebyggende forum for å starte prosessen for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Avtalen skal undertegnes av kommunens ordfører og rådmann.

Trygghetsprofil (skjema)

Trygghetsprofilen skal fylles ut av alle kommuner som søker sertifisering, og skal oppdateres jevnlig for å dokumentere framskritt. Sammen utgjør intensjonsavtalen og trygghetsprofilen søknaden kommunen sender inn for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.

Trygge lokalsamfunn-årsrapportskjema-2021

Sertifiserte kommuner skal hvert år fylle ut en årsrapport. Den skal sendes Skadeforebyggende forum innen 20. mars. Lenken ovenfor går til vår nye mal. Den er litt forandret i forhold til den mal vi har brukt tidligere. Den tidligere rapporteringsmalen finner du her

For å fylle inn dine svar i våre skjemaer, må du laste dem ned og lagre dem på egen maskin. 

Hvis du opplever problemer med skjemaene eller har innspill til dokumentene, vennligst ta kontakt på e-post: post@skafor.org

 

Kontinuerlig forbedring er et stikkord for Trygge lokalsamfunn. Det samme gjelder dokumentene og skjemaene, som oppdateres og forbedres etter tilbakemeldinger fra brukerne og ved endringer i lovverket. På denne siden skal du alltid finne sist oppdaterte versjoner av dokumentene. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.