VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

"Trygge lokalsamfunn er en nyttig modell for å motivere til innsats og sette kommunenes ulike tiltak inn i en samlet helhet – det er bra for politikerne, bra for administrasjonen og bra for innbyggerne" 

Landskap Vestfold

Vestfold med sine 247 048 innbyggere har et variert næringsliv med for eksempel steinbruddsindustrien i Larvik, prosessindustrien i Sandefjord, næringsmiddelindustrien og oljeraffineriet i Tønsberg, elektronikkbedriftene i Horten og aluminiumsindustrien i Holmestrand. Samtidig er Vestfold landets største grønnsaksfylke. Fylket består av tolv kommuner, åtte byer og 1407 øyer. 


Areal: 2224 km² 

 

Innsatsområder

  • Fylkeskommunens rolle er å legge til rette for kommunenes arbeid med Trygge lokalsamfunn

Kontaktperson

Navn: Anne Slåtten, folkehelsekoordinator. 
epost: annesla@vfk.no