På vei mot godkjennelse

HALDEN KOMMUNE

    "Ansatte har fått kurs og opplæring i arbeid med å forebygge fall. Helse og omsorg jobber systematisk for å forebygge fall. Teknisk etat har økt innsatsen i forhold til vintervedlikehold."

Landskapsbilde av Halden
Halden kommune

RÅDE KOMMUNE

    "Råde kommunes kommunale barnehager er Helsefremmende barnehager. I dette konseptet er sikkerhetsvurderinger og tiltak en viktig del i alle barnehagens gjøremål og oppgaver."

Landskapsbilde av Råde
Råde kommune

TRØGSTAD KOMMUNE

    "Kommunen har en tverrfaglig modell som skal sikre tidlig intervensjon ovenfor barn. Denne samarbeidsmodellen skal videreutvikles og implementeres som en del av dette arbeidet med vold i nære relasjoner."

Landskapsbilde av Trøgstad
Trøgstad kommune

TØNSBERG KOMMUNE

  "Tønsberg kommune har lang erfaring med forebyggende arbeid innen helsesektoren. Gjennom Trygge lokalsamfunn-arbeidet løftes imidlertid det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet opp til et sterkere tverrsektorielt og systematisk gjennomført arbeid som...

Landskapsbilde av Tønsberg
Tønsberg kommune

HVALER KOMMUNE

    "I regi av skoler og barnehager gjennomføres det det en rekke aktiviteter som innebærer opphold i båt og nødvendige sikkerhetstiltak knyttet til båt og sjøliv."

Landskapsbilde av Hvaler
Hvaler kommune

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

"Trygge lokalsamfunn er en nyttig modell for å motivere til innsats og sette kommunenes ulike tiltak inn i en samlet helhet – det er bra for politikerne, bra for administrasjonen og bra for innbyggerne" 

Landskap Vestfold