Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell og metode for å sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. Arbeidet er handlingsrettet og gir gevinster i helse og økonomi.

Ulike aktiviteter utenfor en skole. Illustrasjon.

Temaer og samarbeidspartnere

Det lokale Trygge lokalsamfunn-arbeidet omfatter mange ulike temaer. Vi samarbeider med sentrale aktører og kunnskapsmiljøer som kan bidra i arbeidet. Her tar vi opp noen aktuelle temaområder og gir forslag til hvor du kan finne mer informasjon. 

Ønsker du mer informasjon om Trygge lokalsamfunn, eller vil du bli en del av nettverket? Ta kontakt på post@skafor.org.