Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) er et veiledningskonsept - en modell, en metode og et nettverk. Modellen bidrar til å sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. Metoden beskriver hvordan det kan gjøres. Nettverket er en plattform for kunnskap og erfaringsutveksling. Arbeidet er handlingsrettet og gir gevinster i helse og økonomi.

Ønsker du mer informasjon om Trygge lokalsamfunn, eller vil du bli en del av nettverket? Ta kontakt på post@skafor.org.