Trygge lokalsamfunn

Et veiledningskonsept og et verktøy som skal effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkesforebygging og sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.

Ønsker du mer informasjon om Trygge lokalsamfunn, hvordan du skal gå frem for å jobbe med dette eller vil du bli en del av nettverket? Ta kontakt på post@skafor.org.