Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Bilde som viser Finansnæringens hus i Hansteens gate 2. Bildet er tatt fra bakkenivå inntil bygningen og man ser oppover langt husveggen. Foto.

Alle kommuner som er med i nettverket, eller er nysgjerrige på å høre mer om arbeidet i Trygge lokalsamfunn, er velkommen til å melde seg på nettverksmøtet.

Det blir inspirerende innledninger, informasjons- og erfaringsutveksling.

 

Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Tid
25. april 2022, 12:00 - 26. april 2022, 15:30
Sted
Hansteens gate 2, Skafors møtelokaler 6. etasje
Påmelding

Påmeldingsskjema til nettverksmøtet.

NETTVERSKMØTE FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN, 25. – 26. APRIL 2022

Vårens nettverksmøte har et litt annet opplegg enn tidligere. Vi starter med lunsj mandag 25. april, har møte på ettermiddagen og avslutter med felles middag. Tirsdag kl. 10-13 følger vi programmet til Skafors konferanse og årsmøte, og fortsetter nettverksmøtet etter lunsj.

Gi melding hvis du har behov for hotellovernatting natten fra 25. -26. april. Skafor kan dekke hotellkostnad for de med lengre reisevei og behov for overnatting (begrenset antall). 

Mandag 25. april

12.00 – 13.00     Lunsj på Pascal, Henrik Ibsens gate 36

13 .00 – 14.15    Nettverksmøte. Faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling. Etter korona trenger vi litt ekstra tid til å oppdatere hverandre på aktuelle tiltak og temaer.

14.30 – 15.00     Møte med Tehrim Ahmed, assisterende leder i Bydelsmødre Norge. Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldre, arbeid og helse. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. 

15.15 – 17.00     Lokale erfaringer og oppdateringer.

19.00                  Felles middag

Tirsdag 26. april

10.00 – 10.10    Velkommen til årsmøte og konferanse

10.10 – 10.50     Tilsynsordninger i praksis og hvordan bruke dem til å skape utvikling og engasjement i det forebyggende arbeidet. Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus, professor ved Høgskulen på Vestlandet  

10.50 – 11.30    Betydningen av individtilpasset brannforebygging – om det å se den enkeltes risikofaktorer fremfor gruppetilhørighet. Perspektivet kan overføres til mange andre forebyggingssammenhenger. Arnt Folvik, informasjonsrådgiver, Vestfold interkommunale Brannvesen IKS

11.30 – 11.40    Kaffe / te / benstrekk

11.40 – 12.20    Om å være vertskapskommune for Nasjonalt ankomstsenter. Utfordringer kommunen må håndtere, behov hos de som kommer til Norge, hva vi som samfunn kan gjøre for å bidra i arbeidet. Cathrine Retvedt, kommunalsjef helse, omsorg og rehabilitering, Råde kommune.

12.30 – 13.00    Årsmøte i Skadeforebyggende forum

13.00– 13.30     Lunsjservering utenfor møtesalen

13.45 – 14.45     Universell utforming – en del av det ulykkesforebyggende arbeidet. Ergoterapeut Urd Kari Yri, Nordre Follo kommune, vil dele erfaringer fra prosjektet «Sammen om gode lydmiljøer på skolene i Nordre Follo».  

Vi følger opp med diskusjon og deling av erfaringer om universell utforming som et verktøy i det lokale Trygge lokalsamfunnsarbeidet.   

14.45 – 15.30    Veien videre, læringspunkter og forslag til temaer for kommende kaffepratmøter og temaseminar.

Om Trygge lokalsamfunn

Logo for Trygge lokalsamfunn. En voksen dame som følger noen barn.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd modell og metode for dette arbeidet. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte...