2022

29 sep

Kaffeprat om brannsikkerhet - tema er kommunale boliger

Rådgiver for brannsikkerhet, Jan Tore Dilling, i Tønsberg kommunale eiendom skal fortelle om et prosjekt med detektorstyrt stasjonært vanntåkeanlegg for å forhindre dødsbranner. I tillegg vil Bodø kommune fortelle om booppfølgningstjenesten sin. Dette...

25 aug

Trygge lokalsamfunn Sandefjord

Møte i Rådhuset i forbindelse med at Sandefjord kommune skal presentere sitt arbeid for representanter for Sertifiseringsrådet for Trygge lokalsamfunn og Skadeforebyggende forum. 

23 jun

European Safety 2022

" Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get? "  Konferansen finner sted i Wien 23. og 24. juni 2022.     

07 jun

Erfaringskonferanse 2022

Velkommen til sommerens viktigste konferanse om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper!

13 mai

Trygg ferdsel på elsparkesykler

Sammen med Nordre Follo kommune og INSPIRIA science center inviterer Skadeforebyggende forum til åpen dag på Øvre torg i Ski. Her kan du komme innom og prøve elsparkesykkel i en morsom, spennende og trygg ferdighetsløype og kanskje utfordre din kunnska...

27 apr

Møte i Drukningsforebyggende råd

Rådet ser på drukningsstatistikken, oppdaterer hverandre på aktuelle saker og deler erfaringer m.m. Har du en sak du mener vårt drukningsforebyggende råd bør vite om eller snakke om? Send til post@skafor.org .  Møtet er kun for medlemmer av rådet.

26 apr

Årsmøte og konferanse

Skafor holder konferansen "Klok av skade" og årsmøte tirsdag 26. april kl 10 - 13. Møt forelesere fra ulike sektorer som kan by på perspektiv og erfaringer som er nyttige uansett om du jobber lokalt eller sentralt, og uavhengig av om du til vanlig...

25 apr

Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Alle kommuner som er med i nettverket, eller er nysgjerrige på å høre mer om arbeidet i Trygge lokalsamfunn, er velkommen til å melde seg på nettverksmøtet. Det blir inspirerende innledninger, informasjons- og erfaringsutveksling.  

04 apr

Kaffeprat om brannsikkerhet - tema brannetterforskning

Nasjonale pådrivere for brannsikkerhet inviterer til ny kaffeprat, denne gang med tema brannetterforskning ! Mandag 4. april kl. 14:00-15:00 - Microsoft Teams Hvordan etterforskes og evalueres branner, og av hvem? Hvorfor er det så vanskelig å finne...

24 mar

Kaffeprat - Trygge lokalsamfunn

Til denne kaffepraten har vi invitert Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN). Det er et uformelt nettverk av støttegrupper og enkeltpersoner med erfaring fra katastrofer og ulykker, og enkeltpersoner med tilsvarende erfaring. Et nettverk for overlevende ...

10 mar

Møte i Skafors eldresikkerhetsråd

Våre fagråd er møtesteder for informasjons- og erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling innenfor ulike temaer. Fagrådene bidrar med fagkunnskap , kontakter og innspill som kan komme hele  Skafors organisasjonen til gode.

09 mar

Møte i Barnesikkerhetsrådet

Skadeforebyggende forum har et eget råd for barnesikkerhet. Der sitter personer med kunnskap innenfor sikkerhet og forebygging av skader blant barn og unge. Rådet møtes minimum to ganger i året, men holder jevnlig kontakt for å være oppdatert på siste...