Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Skafor inviterer til seminar om innhenting og bruk av skadedata.

Kunnskap om ulykker, risikofaktorer og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra.

På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak. 

Seminaret fungerer også som en innledning til nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn.

Skjema for å fylle ut informasjon om skader og en penn

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Tid
18. november 2021, 10:00 - 13:00
Sted
Thon Hotell Opera, Oslo
Påmelding

 

Seminaret er fulltegnet.

På årets seminar vil Eyvind Ohm fra Folkehelseinstituttet presentere en studie om skader og ulykker under pandemien.

Doktor Johan Lund vil presentere «Fyrtårnsprosjektet». Dette er et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet m.fl., som vil gi oss representative kvalitetsdata og ny kunnskap. Trygg Trafikk har tatt initiativet til prosjektet fordi det ble avdekket et stort mørketall når det gjelder myke trafikanter i statistikken som har blitt brukt tidligere.

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, og Mikael Børter-Eriksson fra DayTwo vil orientere om en ny digital, trygg og enkel skaderapportering for norske alpinanlegg

Skadeforebyggende forum vil presentere Fallbarometeret, en enkel måte å presentere data på og å motivere til innsats.

Det blir som vanlig tid spørsmål og diskusjon!