Seminar om brannsikkerhet for utsatte grupper

Vi i Skadeforebyggende forum skal gjennomføre vårt første nasjonale seminar om brannsikkerhet for utsatte grupper. Utvalgte kommuner er invitert. 

For å delta må kommunene stille med representanter fra to forskjellige etater i kommunen, eksempelvis fra brannvesen og helsetjeneste eller annen relevant etat. 

Skadeforebyggende forum dekker lunsj begge dagene, fellesmiddag og overnatting for de som ønsker det.

Programmet består av innlegg fra flere dyktige foredragsholdere med bred kompetanse: erfaringer fra helsetjenesten, eiendomsforvaltning, brannvesen og juridiske/etiske problemstillinger. Det er i tillegg satt av god tid til spørsmål og diskusjon. 

Maks 40 deltakere. 

Seminar om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tid
1. desember 2021, 11:30 - 2. desember 2021, 14:00
Sted
Clarion Hotel Oslo
Påmelding

Seminar for inviterte deltakere. 

Forespørsel om plass på venteliste kan sendes til ava.sadeghi@skafor.org eller anja.kristin.kleiven@skafor.org.