Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Våre nasjonale pådrivere for økt samarbeid og økt brannsikkerhet ønsker velkommen til en uformell digital kaffeprat, en uformell møteplass hvor du kan stikke innom hvis du har tid og er nysgjerrig. Alle som er med jobber for å øke brannsikkerheten til utsatte grupper. Vi tar opp aktuelle temaer, deler erfaringer og diskuterer fritt.

Hovedtemaet denne gangen er behandling av bekymringsmeldinger i koronatid – Kristin Heyerdahl sier litt om hvordan Drammensregionen brannvesen IKS har jobbet med dette.  

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tid
28. januar 2021, 14:10 - 15:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Påmelding sendes til ava.sadeghi@skafor.org