Forebygging av selvmord

Skafor inviterer medlemmer og samarbeidspartnere til gratis fire timers kurs + lunsj, i Oslo, 19. oktober, begrenset deltakerantall. 

Folkehelseinstituttets tall viser at i overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn. Mellom 5000 og 6000 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år.

Vi ønsker å bidra i arbeidet med å forebygge selvmord og sammen med Vivat inviterer vi nå til kurs i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare.

Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker (OPS!) og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp. Varighet: fire timer.

 På kurset lærer du å:

  • bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker
  • oppdage mennesker med selvmordstanker
  • bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp 

Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn.

Kurset OPS! undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen safeTALK.

Les mer om Vivat og deres kurs på https://vivatselvmordsforebygging.net

En person får støtte av to andre

Forebygging av selvmord

Tid
19. oktober 2021, 10:00 - 15:00
Sted
Clarion Hotel Oslo Dronning Eufemias Gate 15, Oslo
Påmelding

post@skafor.org