Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten en uformell møtearena med faglig oppdatering, spørsmål og diskusjon. Hvert møte vil ha en til to korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål og diskusjon.

Skredulykken i Gjerdrum berørte oss alle. Hva skjer når den egne boligen og et helt nabolag rammes av en slik katastrofe. Hildegunn Bjerke i Finans Norge var til stede i Gjerdrum og arbeidet med restverdiredning etter skredhendelsen. Hun vil fortelle om hvordan de bistod i arbeidet med å hente ut eiendeler. Det blir også en fortelling om det å være evakuert, hvordan dette har fortonet seg og hvilke tanker hun gjorde seg i møtet med ulykken.

Vi vil også høre om aktuelle tiltak i Trygge lokalsamfunnkommuner. 

Lenke til Teams-møtet:  Klikk her for å bli med på møtet

En kaffekopp foran en PC

Kaffeprat Trygge lokalsamfunn

Tid
27. mai 2021, 09:00 - 10:00
Sted
Digitalt på Teams
Påmelding

post@skafor.org