Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Våre kaffeprat-møter på Teams er en uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt. Denne gangen har vi satt opp to temaer:

  • Trygge lokalsamfunn inviteres til å bidra med innlegg på en europeisk digital konferanse i samfunnspsykologi, der forebyggingsperspektiv står i fokus. Nicholas Carr, psykolog i Bergen inviterer til deltakelse og vil gi oss en kort presentasjon av konferansen,og koblingen mellom samfunnspsykologi og Trygge lokalsamfunn. 
    Les mer om konferansen her

  • Mental helse generelt, og ungdommers psykiske helsa spesielt er aktuelle temaer mange steder. Flere kommuner har erfaring av kurs og ulike tiltak for å forebygge selvmord. Kan vi utveksle lite erfaring på området? Dette er et tema vi vil ta opp nærmere på et senere digitalmøte.

Vi ses på Teams!

 

Kaffeprat Trygge lokalsamfunn

Tid
1. mars 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt
Påmelding

E-post til post@skafor.org innen 1. mars kl 12.