Kaffeprat om lokale skadeforebyggende tiltak – Trygge lokalsamfunn

Kaffeprat er en uformell digital møtearena med faglig oppdatering for våre Trygge lokalsamfunn-kontakter. I hvert møte belyser vi ett eller to temaer med korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Tema: Fallforebygging og trygge boliger. Britt Veum Hauge, Luster kommune vil presentere en studie om fallforebygging og Elin Storsletten, Harstad kommune vil dele erfaringer fra «Den trygge boligen».

Ta gjerne kontakt hvis du har et prosjekt du vil presentere eller temaer du mener vi bør ta opp.

Vel møtt!

Bord med PC og kaffekopp

Kaffeprat om lokale skadeforebyggende tiltak - Trygge lokalsamfunn

Tid
30. september 2021, 09:00 - 10:00
Sted
Digitalt møte
Påmelding

Ingen påmelding. Direkte lenke til Teams-møtet: 
Klikk her for å delta i møtet