Kaffeprat om lokale skadeforebyggende tiltak – Trygge lokalsamfunn

Kaffeprat er en uformell digital møtearena med faglig oppdatering for våre kommunekontakter. I hvert møte belyser vi ett eller to temaer med korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Den her gangen vil prosjektleder Andrea Svarstad fra Norske Kvinners sanitetsforening presentere «Trygg sammen» - en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Opplæringspakken tar for seg områder der det er stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk og alvorlig og akutt sykdom, i tillegg til en egen modul om hygiene og smittevern.

Sanitetskvinnene er opptatt av beredskap og trygge lokalsamfunn. Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk. Derfor er «Trygg sammen» tilpasset de som har begrensede norskkunnskaper. «Trygg sammen» er et samtalebasert verktøy som er fleksibelt og kan deles opp etter ønske og behov.

Etter hennes innlegg vil våre egne nasjonale pådrivere for økt brannsikkerhet, Anja Kristin Kleiven og Ava Sadeghi dele refleksjoner og erfaringer av brannforebygging og samarbeidsprosjekter i norske kommuner, og gi tips om gode samarbeidsmodeller.

Vel møtt!

Bord med PC og en kaffekopp

Kaffeprat om lokale skadeforebyggende tiltak – Trygge lokalsamfunn

Tid
21. oktober 2021, 09:00 - 10:00
Sted
Digitalt møte
Påmelding

 Klikk her for å delta i møte