Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tema denne gang blir brannsikkerhet til innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Hvordan jobber og samarbeider brannvesen med resten av kommunen? Hva trenger brannvesenet? Hva trenger helsesektor? Hvilke problemstillinger går igjen?

Hanne Sandbæk og Andreas Lundiin har sagt ja til å si noen ord om deres samarbeid. Hanne jobber med brannsikkerhet for utsatte grupper i Asker og Bærum brannvesen, Andreas er spesialrådgiver for psykisk helse og rus i Bærum kommune og gir oss helseperspektivet.

Etter 15-20 minutter med innlegg kjører vi fritt ord og diskusjon.

Åpent for alle som vil delta, dele og lære. 

Kaffeprat om brannsikkerhet

Tid
8. mars 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt på Teams
Påmelding

Send e-post til ava.sadeghi@skafor.org innen 8. mars kl. 12:00