Kaffeprat om brannsikkerhet - tema kommunale boliger

Velkommen til ny runde med digital kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper!

Tema denne gangen blir brannsikkerhet i kommunale boliger og hvordan eiendom, helse og brann kan samarbeide for å øke brannsikkerheten til beboerne i disse boligene.

Skadeforebyggende forum vil si kort om roller og ansvar, og drøfte viktigheten av vurderingene som blir gjort ved kartlegging, tildeling av bolig og oppfølging.

Det vil bli to korte innlegg før vi kjører spørsmål og diskusjon: Erik Hole i Norsk kommunalteknisk forening (NKF) vil si litt om brannsikkerhet i kommunale boliger og Beate Lofseik i Husbanken deler om deres Kobo-prosjekt (digitalt system for kommunale utleieboliger).

Bli med og del gjerne erfaringer fra egen kommune!

Kaffeprat om brannsikkerhet - tema kommunale boliger

Tid
18. oktober 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Microsoft Teams
Påmelding

Send e-post til ava.sadeghi@skafor.org innen 18. oktober kl. 12:00