Kaffeprat om brannsikkerhet - taushetsplikt

Vi har satt ny dato for kaffeprat og tema denne gangen blir taushetsplikt.

For å kanskje avklare noen vanlige misforståelser eller ulike tolkninger vil Anja Kristin og Ava fra Skafor starte med en kort innledning slik at vi alle har et felles utgangspunkt for diskusjonene.

Vi er også denne gangen så heldige at vi har flere som har sagt ja til å si litt om hvordan de jobber med temaet i deres brannvesen.

Deretter er som vanlig ordet fritt og vi diskuterer det dere måtte ønske å ta opp.

Håper som alltid at så mange som mulig vil delta!

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper - taushetsplikt

Tid
8. april 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt - Teams
Påmelding

Send e-post til ava.sadeghi@skafor.org innen 8. april kl. 12:00