Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper - hjelpemidler og tekniske tiltak

Velkommen til ny kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper!

Tema for denne kaffepraten blir hjelpemidler og tekniske tiltak:

  • Hvilke hjelpemidler som finnes og hva/hvem er de mest effektive for?
  • Hvor kan man få tak i/søke om de ulike hjelpemidlene? 
  • Hvordan fungerer det og hvem kan vi spørre? 

Vi skal gjøre vårt beste for å svare ut spørsmålene under kaffepraten. Vi starter med en kort introduksjon til temaet før mesteparten av tiden settes av til spørsmål, diskusjon og erfaringsdeling. 

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tid
19. august 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt - Teams
Påmelding

Send e-post til ava.sadeghi@skafor.org innen 19. august kl. 12:00